Obadja

SOLEN -En helvetes ild!
Av Rebecca Samsing

 

I går kveld etter  en  noe slitsom dag slang jeg meg ned på sofaen foran TV’n. Nyhetene hadde ikke så veldig mye positivt å fortelle... korupsjon, skandaler og sult. Fra kriger i Afrika til indre politiske kriger her i Norge.

Partinestledere med strippere på fanget, mens anklagerne ikke er bedre enn dem som blir anklaget. Den ene overskriften på tekst-tv var som følger: «Kristne for at homofile skal få adoptere barn». En av de andre større nyhetene på text-tv var om hvor voldsom barneporno har spredt seg på internett. De ble mer og mer umulig å kontrollere eller stanse. Nyheten slo fast at barnepornoen hadde blitt mer grotesk, og det var yngre og yngre barn som ble brukt.

Utviklingen fikk det til å grøsse nedover ryggen min. En liten stund tenkte jeg fortvilet om jeg ikke skulle vie mitt liv til å finne disse sexgale torturistene og dra vekk barna som var fanget i deres verden, men tanken måtte slås bort. Det ville være umulig å få noe slikt til. Følelsen av maktesløshet kom over meg, og jeg kjente at jeg ble sint. Ja, rasende! Hvordan kan de utsette barn mot noe sånt? Hva tenker dem på? Dette må ta slutt!! Dokumentarprogrammet fra India jeg hadde sett litt tidligere, kom opp i mitt sinn... Kvinner som ble brent ihjel av mennene og svigermødrene sine fordi de ikke fødte gutter. Mange dreper sine egne jentebarn. Tusener er meldt savnet.

På nyhetene ser jeg en liten, skitten gutt som hviler hodet sitt mens han ser utslitt og ulykkelig ut. Krig i Vest Afrika er i ferd med å lage en ny sultkatastrofe. Denne gutten vil kanskje aldri oppleve å bli eldre. Men tross alle kriger og elendighet i verden, synes jeg ondskapen i vesten ikke er det spor bedre. Og da tenker jeg kanskje aller mest på alle barna som lider under sexuelle overgrep, under alkoholiserte foreldre og barn som lever i konstant frykt hele livet.

Da nyhetene viste bilder av lille russiske «Igor», som lå på en seng i et barnehjem fullt av foreldreløse barn som var blitt forlatt. Igor var vannskapt. Store kuler på ryggen. Han er dømt til å dø i den sengen han nå ligger i, etter kanskje 10 vanskelige år på dette barnehjemmet. Det er nesten umenneskelig.

Etter å ha jobbet i psykiatrien, har jeg sett hvor ødelagt noen  kan bli. En begår et mislykket selvmordsforsøk. En annen vet hvordan man skal lykkes, vandrer ut på togskinnene og dør momentant. Når barn som ennå ikke har fylt 18, velger en slik grotesk utgang, så må man være desperat! Et psykologiblad jeg leste for ikke så lenge siden, viste at det var en 70% oppgang de siste årene på depresjon og angst blant barn og unge. Dette er en statestikk som er hårreisende.

All elendigheten, korrupsjonen og politikken som utspant seg på skjermen, fikk meg til å gremmes. Det fikk meg til å tenke på Sodoma og Gomorra. Var det slik de oppførte seg? Langvarige perverse voldtektsforhold med små barn. Til og med drap for noen menneskers syke gleders skyld?

Jeg hadde tenkt å gå og legge meg, hadde liksom sett nok. Idet jeg skulle reise meg, kom NRK’s neste program, et program om klimaendringene og solen. Jeg kunne se tittelen på dokumentaren: «Kampen om klimaet». Introduksjonen fikk meg til å bli sittende til tross for min trøtthet. «Den danske solforskeren Henrik Svensmark og hans forskerteam står bak en oppsiktsvekkende teori om at det er kosmisk stråling, forårsaket av bevegelser på solen, som gir klimaskiftninger på jorden og ikke den såkalte drivhuseffekten. Den danske dokumentarfilmen, som er en nylaget produksjon, etterprøver Svensmarks kontroversielle teori, og vi møter en rekke tilhengere både av solteorien og drivhusteorien. Vi får også se nye og fantastiske nærbilder av solen. ... Det er kosmisk stråling fra universet som er med på å danne skyene i vår atmosfære. Variasjonene på solen regulerer mengden av kosmisk stråling. Ved kraftige solvinder blåses den kosmiske strålingen vekk fra jorden, og det dannes færre skyer. Dermed blir jorden varmere. Færre skyer betyr mindre avkjøling av jorden og dermed høyere temperaturer. Og slik har solen faktisk alltid regulert klimaet, sier den unge danske forskeren Henrik Svensmark, som får stadig større oppslutning blant ansette vitenskapsfolk verden over. Noen av dem møter vi i kveldens dokumentarfilm.» (NRK internett programoversikt av «Kampen om klimaet» 120201)

Bibelverset fra Åpenbaringen rullet i hodet mitt: «Så tømte den fjerde engelen sin skål ut på solen, og det ble gitt den makt til å svi menneskene med ild. Og menneskene ble svidd med stor hete, og de spottet Guds navn». Dette skriftstedet snakker om en av de siste plager som vil komme over jorda før Jesus kommer igjen, men det var en ting til som fikk meg til å undre. Vår tro er at de som ikke vil la seg frelse av Kristus, vil bli brent. Ikke bare brent, men hele jorden skal brenne. Jesaja 24,3-6; «Jorda skal tømmes fullstendig og bli helt utplyndret, for dette ordet har Herren talt. ...Jorda blir vanhelliget av de som bor der, fordi de har overtrådt lovene, brutt forskriften og aktet den evige pakten for intet. Derfor blir jorda fortært av forbannelsen, og det er de som bor på den som må bære skylden. Derfor brennes de som bor på jorden, og de meneskene som blir igjen, er få.»

 

Jeg husket et program jeg hadde sett et år tidligere. Dette var om et forskerteam som mente at vår klode ville slutte å eksistere når sola døde. Sola ville, etter deres beregninger, dø som alle andre stjerner. Men før sola døde, ville den antagelig bli så opphetet og varm at alt på jorden først ville brenne opp. De snakket om millioner av år.

Dokumentaren satte litt mer fart på ting. Men samtidig som mange forskere var satt til å studere solens bevegelser, var de fleste klar over at det var vanskelig å forutsi dens aktivitet. Dermed ble det vanskelig å forutsi hvordan temperaturen på jorden ville stige. Alt kom an på sola og dens neste bevegelser.

«Solen är ett gigantiskt bubblande gasklot där starka magnetfält bildas. Det är sedan länge känt att aktiviteten i solens magnetfält varierar och att detta tar sig uttryck i form av solfläckar. Sol-fläckarna bildas när stora bågar av magnetfält väller upp på solens yta. Fläckarna vittnar alltså om stjärnans inre och yttre aktivitet. Det har tidigare spekulerats kring att solfläckarna kan ha en koppling till jordens klimat, men ingen har kunnat förklara hur. Henrik Svensmark, en av de omtalade danska forskarna, kom en ny lösning på spåret. Han började undersöka den kosmiska strålningen. Kosmisk strålning består av energirika partiklar: rester från utdöda stjärnor som har exploderat. Dessa partiklar driver omkring i Vintergatan och sveper även in över vårt solsystem. Idén om att den kosmiska strålningen skulle kunna ha någon sorts inverkan på vädret är inte ny. Nytt var däremot Henrik Svensmarks tillvägagångssätt. Han jämförde satellitdata om den kosmiska instrålningen på jorden med motsvarande data om molntäcket och upptäckte ett intressant samband i kurvdiagrammen. Ju högre kosmisk instrålning, desto mer moln på himlen.    Den danska forskargruppen har dock inte lyckats bevisa hur detta samband hänger ihop. En möjlig förklaring är att de kosmiska partiklarna hjälper till att bilda moln genom att öka kondensationen av vattenånga i luften. När vattenånga kondenseras bildas små vattendroppar, som bygger upp molnen. Men hur skulle då sambandet mellan den kosmiska strålningen och molntäcket kunna tänkas passa in i den kontroversiella teorin om att solaktiviteten påverkar temperatursvängningarna på jorden? Jo, sambandet mellan solaktivitet och klimat är indirekt och kan enligt Svensmark förklaras via just de herrelösa kosmiska partiklarna.»
(http://www.dn.se/DNet/articles/24600-24699/24672/solen.html)

«I klimadebatten er det overraskende få som har sett at drivhus- og solflekkteoriene supplerer hverandre. Det er enighet om at endringer både i solaktivitet og konsentrasjonene av drivhus-gasser har innvirkning på klimaet, men den relative betydning av de to faktorene er ikke avklart.» (Kilde: http://www.apollon. uio.no/apollon04-98/13.html)

Menneskene er med på å ødelegge klimaet på jorden, det er det ingen tvil om. Men solas aktivitet er en faktor mange til nå har glemt. En helvetes ild av en stjerne som er nesten uforusigbar. Vi kan ikke lenger tro at jorda kan unngå temaraturkatastofer ved å bytte ut deodoranten med en mer miljøvennlig. Heller ikke ville det stoppe solens bevegelser om vi alle gikk ut av bilene våre og sverget til den gode gamle metoden: «å gå», selv om dette ville hjelpe på vår personlige helse og vårt miljø. Men poenget var, hva vi enn gjør her kan ikke kontrolere sola, en stjerne som en dag vil dø, en stjerne som kan brenne opp jorda langsomt. Varmere og varmere... Solas aktiviteter er uforusigbare, men vi kan se at statestikken (s.9) peker rett til vers.

Vi lever i en verden som har forkastet Gud og Hans morallover; en verden som ødelegger hverandre og seg selv; en verden full av hat; en verden som sikkert vil klare å utslette seg selv. Om ikke sola kommer dem i forkjøpet.... Menneskene vil gjerne klare seg selv, uten Gud. Gud blir hånet av mennesker hver dag. Men sannheten er at mennesket klarer seg ikke uten Gud. Ja, sannheten er at jorda antaglig vil ende opp med å bli brent opp uten guddommelig hjelp om den fikk fortsette sitt løp.

Dette setter Guds tilbud om frelse i et interessant lys. Ikke bare tilbudet om frelse, men også det vi kunne lese om at de ugudelige på jorden vil brenne. Det høres kanskje ut som en trussel, men er det ikke bare det som vil skje uansett? Har ikke den flere tusen år gamle bibelen nok en gang forutsett korrekt? Enden på denne jorden og synden vil bli helvetes ild. En ild som brenner til alt er brent opp. Det er denne jordens skjebne, med eller uten Gud. Så får vi jo velge. Jeg klarer meg ikke uten Ham, ikke vil jeg det heller. Og jeg vet at hva som enn skjer, så har jeg en Far som vil ta vare på meg. Hvorfor mennesker vil avvise Hans tilbud om frelse, forstår jeg ikke.

Gud tilbyr oss frelse. Han tilbyr oss et sted å bo som er så fantastisk og fredfylt at vi ikke engang  kan forestille oss det. «I Min Fars hus er det mange rom. Hvis ikke, ville jeg sagt dere det. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal jeg komme igjen og ta dere til meg. For der Jeg er, der skal også dere være.» (Joh.14,2-3)

Dette er ikke alt. Han vil skape en ny jord til oss. «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var blitt borte, og havet er ikke mer. Og jeg, Johannes, så den hellige Staden, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en røst fra himmelen som sa: «Se Guds bolig er hos menneskene, og Han skal bo hos dem, og de skal være Hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er borte» Så sa Han som satt på tronen: «Se Jeg gjør alle ting nye» Og Han sa til meg: «Skriv, for disse ord er sanne og troverdige» (Åp.21,1-6)

«Og Ånden og bruden sier kom: «Kom!» Og den som hører, skal si: «Kom!» Og den som tørster, skal komme! Og hver den som vil, skal ta livets vann for intet!» (Åp.22,17)

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006