Obadja

Åpenbart på forhånd

Da Jesus ble født, levde det en gammel mann med navn Simeon. Det var åpenbaret for ham av Den Hellige Ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias (Luk 2:26).

Bibelens største profeti om Jesus

I Daniel kapittel 9,24-27 finner vi uten tvil Bibelens største profeti om Jesus. Selv om den ved første øyekast kan se litt vrien ut, er den slett ikke vanskelig å forstå.

HVORFOR HELLIGDOMMEN?

Det er ikke mange kristne i dag som er klar over at Gud, samtidig som Han gav israelittene de ti bud p å Sinaifjellet, også ba dem lage en helligdom, et tabernakel (telt) med to avdelinger, forgård og bestemte gjenstander til gudstjenesten. Enda færre er klar over hvorfor denne helligdomstjenesten ble innstiftet.

ÅRET 1844

I dag kan vi lese om uttallige kirkesamfunn som har profetert tiden for Jesu annet komme. Likevel er det en bevegelse, med mennesker fra mange forskjellige kirkesamfunn, som vekker en spesiell interesse. Det begynte med at en mann, Willian Miller fra USA, satte seg ned for å lese Dani-els bok og profetiene der.

Den store forsoningsdagen

På den jordiske forsoningsdagen ble alle ledd i soningen, altså hele soningsplanen, vist på èn dag. Når vi leser om forsoningsdagen i 3.Mos.16. lærer vi hvor mange steg det er i forsoningen.

De 1000 år og den endelige dommen

«Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt, men de skal være prester for Gud og Kristus, og de skal regjere med Ham i tusen år.»(Åp.20,6) Når Jesus kommer tilbake, vil det kun være to grupper mennesker på denne jorden, de som har valgt Hans side og de som har kjempet imot.

De tre englers budskap

I vårt studie av Åpenbaringsboken 13 har vi hittil identifisert “dyret som kom opp av havet”, eller antikrist, som pavemakten; “dyret som kom opp av jorden” som USA; “dyrets bilde” som den sammenblanding av kirke og stat som kommer gjennom lovgivning oppmuntret av en frafallen protestantisme.

GUDS SEGL OG DYRETS MERKE

Johannes forteller at han så en engel «som fløy midt på himmelen. Han hadde det evige evangeliet å forkynne for dem som bor på jorden....og han sa med høy røst: “Frykt Gud og gi Ham ære.... Og tilbe Ham som gjorde himmelen og jorden, havet og vannets kilder!» (Åp.14,6-7)

DE SISTE DAGER

Jesus har sagt Han snart vil komme igjen, og for at vi skal vite når denne begivenheten nærmer seg, har Han gitt oss visse kjennetegn på de siste dager.

 

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006