Obadja

BARN FOR ABRAHAM

av H.M.Trangerud

Døperen Johanne irettesatte de jødiske lederne for deres religiøse hykleri, og ba dem vende helhjertet om til Gud. Han sa til dem: «Dere giftslangers avkom! Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vreden? Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig, og tro ikke at dere kan si med dere selv: «Vi har Abraham til far.» For jeg sier dere at Gud er i stand til å oppreise barn for Abraham av disse steinene.» (Matt.3,7-9)
Denne bibelteksten har mye å lære oss. For det første viser den hvor liten betydning vår kjødelige stamtavle, eller vårt «papir-medlemskap» i en menighet, har å si for vår frelse. For det andre viser den nødvendigheten av en helhjertet overgivelse til Gud, som bærer «frukt som er omvendelsen verdig». Men teksten for-teller oss også noe mer og kaskje like viktig. Den forteller oss om Guds kraft.
Når vi ser på oss selv, blir vi kanskje motløse. Vi oppdager sider ved oss selv, sider som kanskje først viser seg i bestemte situasjoner, og vi blir forferdet over det vi ser. Når vi hører at Gud ønsker å gjenskape sitt bilde i oss, blir vi kanskje enda mer motløse, for vi føler oss altfor ille til å kunne gjøres noe med.

Men Johannes var sikker i sin forkynnelse. «Gud er i stand til å opp-reise barn for Abraham av disse stein-ene!» Samme hvor ille det måtte stå til med oss, hvor inngrodd våre dårlige vaner er, eller hvor ulik vår karakter er Guds norm, så er Gud i stand til å gjøre store ting med oss. Vi kan se på oss selv som en stein, føle oss hard og uverdig, men Gud er i stand til å oppreise «barn for Abra-ham», arvinger til sitt rike, nettopp av disse steinene.
«Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød. Jeg skal gi dere Min Ånd i deres indre, og Jeg skal gjøre så dere vandrer etter Mine lover, og så dere holder Mine dommer og gjør etter dem. Da skal dere bo i det landet Jeg gav deres fedre. Dere skal være Mitt folk, og Jeg skal være deres Gud. Jeg skal frelse dere fra alle deres urenheter.» (Esek.36,26-27)

 

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006