Obadja

HELSE / REPORTASJE / INTERVJU

FREDHEIM HELSESENTER - - FOR EN BEDRE HVERDAG

”Å, gi meg et sted, hvor jeg kan finne fred...” Slik begynner en kjent sang jeg lærte på skolen. Har vi noe ”sted” her i landet hvor slitne og syke mennesker kan finne helsebot og fred? Det har vi. Stedet ligger i naturskjønne omgivelser like utenfor Kongsberg og heter Fredheim Helsesenter. I slutten av 1970-årene ble en gruppe unge, idealistiske 7.dags-adventister enige om å åpne et helsesenter der mennesker med livsstilssykdommer skulle få hjelp til å se verdien av en sunnere livsstil. De grunnla så den private stiftelsen Hjertegod, og i 1980 åpnet Fredheim Helsesenter for mottak av gjester. Fredheim ble ikke grunnlagt for at stiftelsen skulle tjene ”store penger” på folks dårlige helse (kapitalistisk tankegang), men driften er grunnet på humanitære prinsipper med et sterkt ønske om å hjelpe medmennesker både på det fysiske, psykiske, mentale og åndelige plan. Det er m.a.o. en holistisk tankegang som ligger til grunn for arbeidet som gjøres ved Fredheim. Samme år som Fredheim åpnet, kom det et stortingsvedtak om at nyoppretta alternative helseinstitusjoner ikke skulle ha rett til driftsstøtte fra det offentlige. Dermed måtte de unge idealistene som startet Fredheim klare seg økonomisk uten denne typen tilskudd.

Fredheim Helsesenter har i dag ca. 17 ansatte på heltid, opplyser hovedansvarlig for driften, Erik Sømme. Blant disse finner vi en tilsynslege, flere sykepleiere, (inkl. en psyk. sykepleier), massører samt kjøkken- og renholdspersonale. De fleste ansatte er 7.dags-adventister.

Et vanlig opphold ved Fredheim varer i 12 dager. Det er imidlertid mulig å få forlenget oppholdet dersom det er behov for dette. Standarden på Fredheim er enkel sammenlignet med hva et 3-stjerners hotell kan tilby, men gjesterommene er likevel innbydende og trivelige. ”Jeg ble etter hvert meget glad i det lille rommet mitt,” har en tidligere gjest ved Fredheim uttalt. Gjestene får under oppholdet tilbud om samtaler, kurs og forelesninger vedr. helse og kosthold, samt at de får delta i interessante utflukter, b.a. til en gård der det drives økologisk dyrking av grønnsaker og frukter. I tillegg til dette kan gjestene også ta lange turer i det flotte skogsterrenget rundt Fredheim. Om kveldene arrangeres det sosialt samvær eller foredrag med variert og lærerikt innhold. For den som trenger transport i forbindelse med adkomst/avreise, kan dette ordnes for strekningen Kongsberg-Fredheim etter avtale med helsesenteret. Fredheim har en inntakskapasitet på 25 personer om gangen.

Hvem kommer så til Fredheim? Iflg. Erik Sømme kommer det folk i alle aldre og med ulik yrkesbakgrunn. Noen har overvekt, noen sliter med hjerte- og kar-sykdommer, andre har diabetes eller leddgikt/reumatisme, mens noen kommer fordi de kjenner seg deprimert eller”utbrent” og har behov for rekreasjon og hvile. Det finnes også gjester som kommer til Fredheim rett og slett fordi de ønsker å ta oppholdet her som en ferie, - en annerledes ferie. Over 50% av gjestene kommer tilbake til Fredheim, - det finnes faktisk personer som har hatt inntil 20 opphold her! Alle som er ”selvhjulpne” er velkommen til Fredheim. Med dette menes at så sant man ikke er avhengig av rullestol og pleiepersonale, går det greitt å bo på Fredheim. Stedet har dessverre ikke personale til å ta seg av pleietrengende, og bygningen er heller ikke spesielt tilrettelagt for rullestolbrukere.

Gir et opphold ved Fredheim helsemessig utbytte? Vi får av Erik Sømme vite at det, bl.a. via blodprøver, kan dokumenteres gode resultater etter opphold her. Maten som serveres er vegansk, dvs. den inneholder ikke animalske produkter. Du får heller ikke vanlig kaffe/te eller sukkerholdige produkter ved Fredheim, men får til gjengjeld et meget variert og spennende tilbud av produkter basert på korn, nøtter, frukt og grønsaker. Jeg får opplyst at det finnes gjester som har fått sitt kolesterolnivå redusert med inntil 34% i løpet av et vanlig 12 dagers opphold ved Fredheim. Meget gode resultater er også oppnådd blant f.eks. diabetikere. Personlig kjenner jeg til at en kvinne som skulle gjennomføre en hjerteoperasjon, slapp dette etter først å ha tatt et opphold ved Fredheim. Ellers er det sikkert flere av oss som leste en artikkel i Dagbladet den 7. februar i år om en kvinne som etter å ha gått i 7 år med en vannsvulst på 4,4 kg, først ble tatt på alvor og fikk riktig hjelp da hun kom til Fredheim Helsesenter. Rundt om i vårt langstrakte land finnes det mange mennesker som kan takke personalet ved Fredheim for at de har fått en bedre livskvlitet via bedret helsetilstand.

Jeg har nylig kontaktet to av de mange som i løpet av inneværende år har hatt et opphold ved Fredheim Helsesenter, for å høre hva de har å si om stedet og oppholdet der. Jeg lar Marie (64 år) slippe til først.

Hva visste du om Fredheim før du kom dit?

Jeg går iblant til behandling hos en fotpleier som er adventist. Hun har så vidt nevnt Fredheim for meg, men det var først i vinter at jeg via en annen adventist fikk vite hva Fredheim egentlig stod for, og at mange med livsstilssykdommer hadde blitt hjulpet etter et opphold der.

Hvorfor ønsket du et opphold ved Fredheim?

Jeg har i mange år slitt med store helseplager, bl.a. benskjørhet og MS. Jeg ønsket meg til Fredheim fordi jeg håpet det kunne hjelpe meg helsemessig å få et opphold der.

Svarte oppholdet til dine forventninger?

For å ta det eneste negative først: Jeg kjente ikke til vegansk kosthold, - noe man serverer ved Fredheim. Min mage reagerte spesielt på soyaprodukter, så det ble følgelig en del produkter jeg ikke greide å spise. Jeg fikk imidlertid gode erstatninger, og personalet var meget opptatt av å finne produkter min mage kunne tåle. Jeg ble meget glad i linssesuppe, og denne har jeg fortsatt å lage etter at jeg kom hjem, - både til eget bruk og til servering for familie og venner. Jeg lærte meg å tenke mer bevisst over kostholdet mitt- både hva jeg spiser og drikker. Oppholdet som helhet svarte til mine forventninger. Det var mange fine foredrag, fine utflukter og turer og hyggelig sosialt samvær med andre besøkende. Her fikk jeg også nye venner som jeg i ettertid har holdt kontakten med.

Er det noe du spesielt vil fremheve fra Fredheim-oppholdet?

Skal jeg fremheve noe, må det være personalet. Jeg kan ikke få fullrost de ansatte for den omsorg, vennlighet og imøtekommenhet de utviste. Alle var så enestående, men jeg vil våge meg til å nevne to personer som gjorde et spesielt inntrykk. Den ene var sykepleier Jenna (litt usikker på navnet) som så omsorgsfult masserte føttene mine etter at jeg hadde gått fotturer i den vakre naturen rundt Fredheim. Den andre var Erik Sømme. Å lytte til ham – enten under en frivillig morgenandakt eller under et foredrag – var utrolig facinerende og interessant.

Har du noe å si til den som måtte være usikker på om Fredheim er verdt et besøk?

Jeg vil så absolutt anbefale et besøk ved Fredheim. Vennligheten, samholdet, miljøet, de fine utfluktene, temakveldene og helseforedragene bør oppleves. Det var avslappende å være på Fredheim,- det kan i positiv forstand kalles en annerledes ferie.

Jeg stiller så de samme spørsmålene til Rolf V. Torp (56 år).

Hva visste du om Fredheim før du kom dit?

Jeg kjente til Fredheim på forhånd, delvis på grunn av et opphold der for mange år siden, men mest fordi jeg kjenner godt til adventistsamfunnets tanker om livsstil og helse.

Hvorfor ønsket du et opphold ved Fredheim?

Denne gangen var jeg spesielt motivert for et opphold. Jeg har fått hjertesykdom med delvis tette blodårer i hjertet, og legene anbefalte meg å gjennomgå en bypass-operasjon. De legene jeg har snakket med, tror ikke det går an å bli bra av åreforkalkning, mens de som arbeider med livsstilsendringer og naturmedisin mener at det går an. Det forskningsmateriale som dr. Hans Diehl la fram på sommerseminaret på Fredheim for 2 år siden, syntes jeg var meget overbevisende. Ved en radikal omlegging av kostholdet vil avleiringene i hjertets kransarterier gå tilbake og etter hvert bli borte. Jeg har også hørt dette ved andre anledninger. Derfor ville jeg prøve et nytt opphold på Fredheim for å få hjelp til å legge om kosthold og livsstil.

Svarte oppholdet til dine forventninger?

Oppholdet på Fredheim svarte til forventningene og mere til. Det er en enkel standard på Fredheim, men det passer meg godt. Jeg har ikke særlig høye forventninger til min egen evne til å foreta radikale endringer i mitt liv, men oppholdet på Fredheim var helt tydelig et dytt i riktig retning.

Er det noe du spesielt vil fremheve fra Fredheim-oppholdet?

Vegankostholdet på Fredheim var en god opplevelse for meg. Maten var enkel, men variert, sunn og god. Det var en lettelse for meg å spise den maten. Det som også overrasket meg i positiv retning, var at jeg begynte å like å gå turer og bruke tid på det. Det har jeg fortsatt med. Det var også en god hjelp å bli minnet om å drikke mye vann. På Fredheim er det klart, fint borevann i alle springene. Dette har jeg også klart å følge opp etter oppholdet. Det ble ikke nevnt, tror jeg, at klortilsetningen i drikkevann antakelig er er en av hovedårsakene til den sterke utbredelsen av hjerte/karsykdommer i den vestlige verden etter 1920. Det har jeg hørt siden, og det har motivert meg spesielt til å drikke mye rent vann uten klor, - spesielt mellom måltidene.

Har du noe å si til den som måtte være usikker på om Fredheim er verdt et besøk?

Det er vanskelig å gi råd til den som er usikker. Det er et spørsmål om motivering, tror jeg. Vi kjenner oss best selv. Men jeg tror jeg kan si at det er både nyttige og viktige ting å finne på Fredheim. Instruksjonene springer ut fra syv enkle regler som beskriver en enkel og sunn livsstil i pakt med naturen og det miljø vi er skapt til å leve i. Denne måten å tenke på og leve etter er spesielt viktig å bli minnet på i vårt kompliserte og tekniske samfunn. Uansett hvilke grep vi må foreta for å bli friske og få en god livskvalitet, tror jeg at de enkle rådene på Fredheim alltid vil være aktuelle. De er antakelig langt viktigere enn det vi stort sett er klar over.

Hvis du etter dette skulle ønske mer informasjon om Fredheim, kan du ringe tlf. 32 86 71 00 eller benytte faxnr. 32 86 73 50. Skulle du ønske å ta skriftlig kontakt, er adressen: Fredheim Helsesenter, Bergmannsveien 600, 3614 Kongsberg.

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006