Obadja

Jakobs kiste funnet?

En tom steinkiste med inskripsjonen “Jakob, sønn av Josef, bror av Jesus” (på arameisk), skal nylig ha blitt funnet i Israel. Denne måten å begrave men-nesker på (legge de dødes bein i en steinkiste) var vanlig blant jødene kun mellom år 20 f.Kr. og 70 e.Kr.

Andre Lemaire ved France’s Practical School of Higher Studies, som er spesialist i gamle inskripsjoner, har datert kisten til år 63 e.Kr. Han mener det er svært sannsynlig at inskriften refererer til Jesus fra Nazaret. Blant annet skal det være veldig uvanlig å oppgi brødres navn på kister, kun ett tilfelle til er kjent. Det må noe ha vært veldig spesielt med den Jesus som her blir omtalt, mener Lamaire.

Ifølge november/desemberutgaven av Biblical Archaeology Review, har to statlige vitenskapsmenn fra Israel utført mikroskopiske undersøkelser av kistens overflate og av inskripsjonen. Resultatet støtter dateringen til det første århundre.

I Mark. 6, 3 får vi vite at en av Josefs sønner - og Jesu brødre - het Jakob: “Er ikke dette (Jesus) tømmerman-nen, Marias sønn, og bror til Jakob, Joses, Judas og Simon?”

Paulus refererer også til Jakob når han forteller hvem av menighetens “ledere” han møtte under sitt første besøk i Jerusalem etter omvendelsen: “...Men noen annen av apostlene så jeg ikke, bort-sett fra Jakob, Herrens bror.” Og litt senere refererer han til Jakob som sammen med Peter og Johannes “ble ansett for å være stø-ttene” i menigheten (Gal. 1,19; 2, 9).

Historikeren Josefus forteller at “broren til Jesus, den såkalte Kristus, som het Jakob” ble steinet til døde av jødene i år 62 e.Kr. Hvis Jakobs ben ble plassert i en slik steinkiste, vil det ha funnet sted det påfølgende året, i 63 e.Kr.

(Kilde: MSNBC News, Technology & Science)

 

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006