Obadja

AKTUELT / TROSFRIHET / POLITIKK

Religion i EUs nye grunnlov?

I den siste tid har reformkonventet, under ledelse av Frankrikes tidligere president Valery Giscard d’Estaing, arbeidet for å lage et utkast til en ny grunnlov for EU. Den 13. juni i år var konventet blitt enig om et utkast, som av den tyske utenriksministeren (også et medlem av konventet) har omtalt som det største skritt for Europa siden EU ble grunnlagt gjennom Romatrak-taten i 1957. I grunnlovsutkastet blir det blant annet lagt opp til en fast EU-president som velges for 5 år av gang-en, reduksjon av antall EU-kommis-særer fra 25 til 15, egen utenriksmin-ister og flertallsavgjørelser. Også EU-borgernes rettigheter tas opp.

Pave Johannes Paul II har i lengere tid presset på for at grunnloven skal inneholde en sterk henvisning til krist-endommens plass i det europeiske samfunn. Vatikanets argument skal være at kristendommen spilte en grunnleggende rolle i utformingen av den europeiske kultur.

I juni 2001 ba paven Frankrike om å forsvare kristendommens verdier i arbeidet med å utforme en mulig ny grunnlov for et utvidet EU. I mai i år, under en tale til franske pilegrimer som besøkte Vatikanet for å minnes 700-årsdagen for Yves Helorys død (advokatenes helgen), oppfordret han alle kristne til å arbeide aktivt sammen for å bygge et Europa hvor kjærlighet og sannhet, rettferdighet og fred kan forenes.

Vatikanet har vært kritisk til at grunn-lovsutkastet ikke har inneholdt noen direkte referanser til kristendommen. Men Valery Giscard d’Estaing har sagt til den italienske avisen Cor-riere della Sera at når de i for-ordet refererer til åndelige følel-ser i Europa, er det klart at refe-ransene er til den kristne religion. De ville ikke si det dir-ekte for å slippe å nevne andre religioner, fra jøde-dom til islam, en løsning som ikke ville bli godtatt av alle.

Italias visestatsminister, Gianfranco Fini, har sagt han vil fremlegge et vedlegg for å få en referanse til Europas “jødisk-kristne røtter” i forordet.

Polen (hvor 90% av innbyggerne er katolikker) har tidligere (mai 2001) sagt at de vil presse på for å få frem Gud i en mulig ny EU-grunnlov. Nå som Polen bli medlem av unionen, har de mulighet til å gjøre noe med det...

Spørsmålet er: Vil en favorisering av en religion fremfor andre i EUs grunnlov bidra til slutten på trosfriheten i Europa?

 

OBADJA - Strømmen  Adventkirkes  Ungdomslag's blad
www.OBADJA.no

Redaktør: H.M.Trangerud - Webutvikler: A.O.B. 2006